,

Poniedziałek, 17.07.2023

 • Wspólne posiedzenie komisji LIBE-AFCO

Wtorek, 18.07.2023

 • Posiedzenie komisji ECON
  • ECON – wymiana poglądów z Dombrovskisem w sprawie IRA
  • ECON – wymiana poglądów z Komisją w sprawie protokołu ustaleń UE-Wielka Brytania w sprawie FS
 • Wspólne posiedzenie komisji INTA-AFET
 • Niejawne posiedzenie z udziałem przewodniczącego SRB Dominique’a Laboureixa w sprawie CMDI
 • Spotkanie z dyrektorem DG FISMA Johnem Berriganem

Środa, 19.07.2023

 • Posiedzenie komisji INTA
 • Prezentacja otwarcia negocjacji w sprawie umowy UE-USA dotyczącej minerałów krytycznych
 • Głosowanie
 • Posiedzenie komisji AFCO

Piątek, 21.07.2023

 • Spotkanie z przedstawicielami CFTC w sprawie rozliczeń