,

Tydzień plenarny

Poniedziałek, 11.09

 • Posiedzenie Grupy EPL
 • Wznowienie sesji plenarnej
  • Debata na temat zmian w Regulaminie Parlamentu Europejskiego w celu wzmocnienia integralności, niezależności i rozliczalności

Wtorek, 12.09

 • Sesja plenarna
  • Głosowanie
 • Grupa monitorująca INTA ds. Ukrainy
 • Spotkanie Grupy EPL
 • Okrągły stół TPN z Amitem Zavarym, wiceprezesem/dyrektorem generalnym i szefem platformy Google Cloud

Środa, 13.09

 • Sesja plenarna
  • State of the EU
  • Głosowanie
  • Pytanie ustne w sprawie rozpoczęcia negocjacji umowy UE-USA w sprawie minerałów krytycznych
 • Wywiad z MLex
 • Wspólne posiedzenie D-USA i D-Chiny
 • Spotkanie grupy zadaniowej EPL
 • Wywiad dla OKO.Press
 • Spotkanie przygotowawcze EPL AFCO
 • Spotkanie grupy EPL

Czwartek 14.09

 • Sesja plenarna
  • Głosowanie
 • Posiedzenie przygotowawcze EPL INTA
 • Kolacja z ECFR

Sobota 16.09

 • Igrzyska Wolności “Punkt zwrotny”, Łódź
  • Panel – “Polska ścieżka do euro”
  • Panel – “Ukraina-Polska wzajemne relacje i integracja Ukrainy”