,

Poniedziałek 9.05

 • Konferencja na temat przyszłości Europy – wydarzenie polityczne

Wtorek 10.05

 • Wymiana poglądów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie na temat rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiR)
 • Wymiana poglądów z Europejską Federacją Banków na temat cyfrowego euro
 • Wysłuchanie publiczne Podkomisji ds. podatkowych na temat korzystania ze specjalnych systemów podatkowych w UE przez osoby o wysokich dochodach netto: przypadek rosyjskich oligarchów
 • Spotkanie z Barclays w sprawie strategicznych kierunków rozwoju rynków finansowych w UE i Wielkiej Brytanii

Środa 11.05

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)
 • Udział w spotkaniu Kangaroo Group na temat wsparcia konkurencyjnego mandatu rozliczeniowego UE
 • GMF roundtable wyzwań związanych z walką z korupcją
 • Posiedzenie przygotowawcze EPP w Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)

Czwartek 12.05

 • Webinarium SGH „Pełnoletni w UE – bilans 18-lecia członkostwa Polskie w Unii Europejskiej”
 • Posiedzenie Podkomisji do Spraw Podatkowych (FISC)
 • Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE-UK
 • Wydarzenie „Zmiana zaczyna się od nas” organizowane przez Europejskie Forum Młodzieży

Piątek, 13.05

 • Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE-UK