,

Poniedziałek, 7 lutego 2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)
  • Dialog gospodarczy i wymiana poglądów na temat jesiennego pakietu fiskalnego w ramach Europejskiego Semestru w 2022 r. z Valdisem Dombrovskis, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej i Paolo Gentilonim, komisarzem ds. gospodarki.
  • Europejski Semestr
  • Dialog monetarny z Christine Lagarde, prezesem Europejskiego Banku Centralnego
 • Wspólne wysłuchanie publiczne Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE) na temat bezpośrednich inwestycji zagranicznych
  • Panel 1: Ocena wdrożenia rozporządzenia w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Unii
  • Panel 2: Chińskie BIZ w sektorach bezpieczeństwa i obrony UE

 

Wtorek, 8 lutego 2022 r.

 • Grupa robocza EPL ds. Gospodarki i Środowiska
 • Grupa robocza EPL ds. Prawnych i Spraw Wewnętrznych
 • Grupa robocza EPL ds. Polityki Zewnętrznej

 

Środa, 9 lutego 2022 r.

 • Posiedzenie Grupy EPL
 • Spotkanie delegacji Parlamentu Europejskiego na Konferencję w sprawie przyszłości Europy z parlamentami narodowymi

 

Czwartek, 10 lutego 2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
  • Porządek obrad zostanie opublikowany przez komisję
 • Posiedzenie podkomisji do spraw podatkowych (FISC)
  • Porządek obrad zostanie opublikowany przez komisję