,

Poniedziałek, 6 grudnia 2021 r.

 • Spotkanie koordynatorów Komisji do spraw Konstytucyjnych (AFCO) i kontrsprawozdawców raportu w sprawie reformy ordynacji wyborczej wyborów do Parlamentu Europejskiego

 

Wtorek, 7 grudnia 2021 r.

 • Spotkanie Grupy Roboczej EPL ds. Gospodarki i Środowiska
 • Spotkanie Grupy Roboczej EPL ds. Prawnych i Wewnętrznych
 • Spotkanie Grupy Monitorującej Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) ds. wielostronnego trybunału inwestycyjnego i polityki inwestycyjnej
 • Spotkanie z członkiem Sinn Feín (tu może jakieś imie/funkcje??)
 • Spotkanie z Globalnym Stowarzyszeniem Inwestorów Infrastrukturalnych (GIIA) w celu omówienia rozporządzenia w sprawie dotacji zagranicznych, polityki inwestycyjnej i reformy ochrony inwestycji oraz unijnych rynków kapitałowych
 • Spotkanie Grupy Roboczej EPL ds. polityki zewnętrznej Grupy EPL

 

Środa, 8 grudnia 2021 r.

 • Posiedzenie Grupy EPL
 • Posiedzenie Grup Monitorujących Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji do spraw Konstytucyjnych ds. Zjednoczonego Królestwa, koncentrujące się na wdrażaniu Protokołu w sprawie Irlandii/Irlandii Północnej na mocy umowy o wycofaniu się Wielkiej Brytanii z UE
 • Briefing techniczny Komisji Handlu Międzynarodowego na temat instrumentu przymusu bezpośredniego
 • Posiedzenie delegacji PE na Konferencję w sprawie przyszłości Europy

 

Czwartek, 9 grudnia 2021 r.

 • Posiedzenie Komisji do spraw Konstytucyjnych:
  • Głosowanie nad sprawozdaniem prof. Hübner z oceny wdrożenia art. 50 TEU
  • Wymiana poglądów z Věrą Jourová, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej ds. wartości i przejrzystości
  • Konferencja w sprawie przyszłości Europy i rola Parlamentu Europejskiego – sprawozdanie dla komisji sporządzone przez Guy’a Verhofstadta, współprzewodniczącego Rady Wykonawczej Konferencji w sprawie przyszłości Europy
  • Rozpatrzenie poprawek do sprawozdania w sprawie inicjatywy ustawodawczej Parlamentu Europejskiego