,

Poniedziałek, 6.03.2023 r.

 • Wywiad w TOK FM
 • Posiedzenie komisji BUDG-ECON
 • Wymiana poglądów na temat InvestEU

 

Wtorek, 7.03.2023

 • Grupa robocza EPL Gospodarka i Środowisko
 • Grupa robocza EPL Prawo i Sprawy Wewnętrzne
 • Grupa robocza EPL WG MERCOSUR
 • Grupa robocza EPL Polityka zewnętrzna
 • Wystąpienie na wirtualnym spotkaniu TPN w sprawie IRA

 

Środa, 8.03.2023 r.

 • Posiedzenie grupy EPL
 • Spotkanie intergrupy antykorupcyjnej z Metsolą
 • Spotkanie z przedstawicielami Niezależnego Organu Monitorującego Umowy o Prawach Obywatelskich dot. praw obywateli UE w Wielkiej Brytanii
 • Spotkanie grupy sterującej PCWTO

 

Czwartek, 9.03.2023 r.

 • Wystąpienie na konferencji FIX EMEA
 • Grupa monitorująca INTA ds. wielostronnego sądu inwestycyjnego / Traktatu Karty Energetycznej
 • Spotkanie z Prezydencją Rady w sprawie przeglądu MiFIR/D