,

Poniedziałek, 5.12.2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
  • Sprawozdanie dla komisji w sprawie wniosków z rozmów trójstronnych dotyczących ustanowienia zasad wykonywania praw Unii w zakresie wdrażania i egzekwowania TCA i umowy o wycofaniu się z UE
 • Posiedzenie wspólnej komisji ECON-ENVI

 

Wtorek, 6.12.2022

 • Grupa robocza EPL Gospodarka i środowisko
 • Grupa Robocza EPL Prawo i Sprawy Wewnętrzne
 • Grupa Robocza EPL Polityka zewnętrzna
 • Okrągły stół EPRS „Euro na 20: znaczenie euro w gospodarce światowej
 • Posiedzenie Rady TPN
 • Posiedzenie Grupy EPL

 

Środa, 7.12.2022 r.

 • Spotkanie z założycielami Podkarpackiej Rady Programowej Kobiet oraz członkami Podkarpackiego Kongresu Kobiet
 • Spotkanie z Prezydencją Czeską w sprawie MiFiR

 

Czwartek, 8.12.2022

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
 • Posiedzenie Zarządu CEPS
 • Posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego do Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE – Wielka Brytania (D-UK)
 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
  • Zakończenie trzeciego posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA