,

Poniedziałek, 4.07

 • Sesja plenarna
 • Posiedzenie grupy EPP
 • Posiedzenie Rady Spinelli
 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

 

Wtorek, 5.07

 • Sesja plenarna
 • Spotkanie przygotowawcze dla Komitetu Doradczego
 • Spotkanie z Mini-Zgromadzeniem Europejskim na Malcie w sprawie konferencji na temat przyszłości Europy
 • Sesja głosowania
 • Posiedzenie komitetu doradczego
 • Posiedzenie grupy EPP
 • AmCham EU Garden Kolacja z okazji Dnia Niepodległości USA

 

Środa, 6.07

 • Sesja plenarna
 • Spotkanie z Norge Mining
 • Spotkanie z przedstawicielami rządu walijskiego
 • Spotkanie z przedstawicielami przemysłu AmCham na temat MiFIR i EMIR
 • Głosowanie
 • Spotkanie Grupy Sterującej PCWTO
 • Posiedzenie Delegacji do Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE- Wielka Brytania
 • Posiedzenie Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • Posiedzenie grupy EPP
 • Przyjęcie ogrodowe Europejskiego Stowarzyszenia Parlamentarnego

 

Czwartek, 7.07

 • Sesja plenarna
 • Spotkanie przygotowawcze EPP INTA
 • Spotkanie Delegacji Parlamentu Europejskiego ds. stosunków z USA
 • Sesja głosowania

 

Piątek, 8.07

 • Grupa kontaktowa UK: Spotkanie techniczne w sprawie umowy o wycofaniu się z UE Specjalistyczny Komitet ds. Praw Obywatelskich