,

Poniedziałek 30.05

 • Grupa robocza ds. prawnych i spraw wewnętrznych
 • Grupa Robocza EPL Gospodarka i Środowisko
 • Grupa Robocza ds. Polityki Zewnętrznej EPL
 • Spotkanie przygotowawcze Grupy Roboczej EPL BUDG/ECON
 • Posiedzenie wspólnej komisji BUDG-ECON
 • Posiedzenie Wspólnej Komisji ECON-ENVI

 

Wtorek 31.05

 • CEPS Konferencja końcowa projektu badawczego TRIGGER
 • Warsztaty MiFiR
 • Spotkanie z uczniami z wyjazdu studyjnego z woj. opolskiego

 

Środa 1.06

 • Spotkanie Grupy EPL
 • Doroczny zjazd FESE
 • Spotkanie Rady Dyrektorów CEPS
 • KONFERENCJA CMU COM – Fireside chat na temat CMU
 • Spotkanie z Angusem Robertsonem (Sekretarzem Gabinetu Szkocji)
 • ECON – Grupa robocza ds. krajów przystępujących do strefy euro

 

Czwartek 2.06

 • Spotkanie z dr Alejo Vidal-Quadrasem
 • ECON-LIBE Posiedzenie Wspólnego Komitetu

 

Piątek 3.06

 • Konferencja z okazji 50-lecia WIIW – Wiedeń