,

Wtorek, 30.08.2022 r.

 • Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie MiFIR

 

Środa, 31.08.2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON)
  • Sesja głosowania
 • Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego
  • Rozpatrzenie projektu sprawozdania ustanawiającego zasady wykonywania uprawnień Unii w zakresie wdrażania i egzekwowania umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej oraz umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem
 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA)
  • Sesja głosowania

 

Czwartek, 1.09.2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego (INTA)
 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO)
  • Wysłuchanie – „Konkluzje z konferencji na temat przyszłości Europy”