,

Poniedziałek, 26 września

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON)
 • W obronie demokracji: W kierunku większej otwartości, silniejszej odporności i lepszego zarządzania w systemie politycznym UE; Panel na temat Konsolidacja demokracji: Reforma systemu wyborczego do Parlamentu Europejskiego i jego prawo do inicjatywy ustawodawczej
 • Udział w okrągłym stole TPN z Kevinem Kolevarem (Wiceprezesem, DOW Chemicals)

 

Wtorek, 27 września

 • Komitet Doradczy
 • Spotkanie z przedstawicielami Brown Forman Corporation w sprawie handlu UE-USA
 • Kolacja robocza – Transatlantycki Dialog na rzecz Demokracji dotyczący przeciwdziałania korupcji
 • Udział w okrągłym stole TPN z Brendanem Carrem (Komisarzem FCC)

 

Środa, 28 września

 • Posiedzenie grupy EPL
 • Spotkanie z przedstawicielami TPN
 • Udział w okrągłym stole TPN z Brucem Stokesem (GMF)

 

Czwartek, 29 września

 • Wizyta grupy studyjnej z Polski
 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON) Spotkanie z Fabio Panettą, członkiem zarządu Europejskiego Banku Centralnego, na temat cyfrowego euro

 

Piątek, 30 września

 • Polski Instytut Spraw Międzynarodowych – spotkanie z urzędnikami ukraińskimi