,

Poniedziałek, 25 kwietnia

 • Posiedzenie Podkomisji do spraw podatkowych (FISC)
 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
  • Głosowanie nad dokumentami dotyczącymi subsydiów zagranicznych i Międzynarodowego Instrumentu Zamówień Publicznych

Wtorek, 26 kwietnia

 • Grupa robocza EPL ds. gospodarki i środowiska
 • Grupa robocza EPL ds. prawnych i spraw wewnętrznych
 • Spotkanie założycielskie Komitetu Doradczego Parlamentu Europejskiego
 • Grupa Robocza ds. Polityki Zewnętrznej PPE
 • Spotkanie z Grupą Nexi w sprawie cyfrowego euro

Środa, 27 kwietnia

 • Posiedzenie Grupy EPL
 • Spotkanie z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym w sprawie MiFIR
 • Spotkanie z młodzieżą LXIII Liceum im. Kossutha
 • Bloomberg EU Policy Series

Czwartek, 28 kwietnia

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)
 • Spotkanie sprawozdawców pomocniczych raportu INTA na temat przyszłości polityki UE w zakresie inwestycji międzynarodowych

Piątek, 29 kwietnia

 • Spotkanie delegacji PE na Konferencję w sprawie przyszłości Europy
 • Sesja plenarna Konferencji o Przyszłości Europy
 • EPL Caucus – Konferencja o Przyszłości Europy

Sobota, 30 kwietnia

 • Sesja plenarna Konferencji o Przyszłości Europy