,

Poniedziałek, 23.01.2023 r.

 • Posiedzenie komisji INTA
  • Polityka handlowa UE – wymiana poglądów z wiceprzewodniczącym KE Dombrovskis
 • Posiedzenie komisji ECON
  • Update on the Digital Euro z F. Panettą (członek Zarządu, EBC)
 • Wywiad dla radia BBC4

 

Wtorek, 24.01.2023

 • Posiedzenie komitetu ECON
  • Dialog gospodarczy i wymiana poglądów z Elisabeth Svanteson, przewodniczącą ECONFIN i minister finansów Szwecji
  • Zorganizowany dialog z komisarzem M. McGuinnessem
  • Głosowanie
 • Posiedzenie komisji INTA
  • Głosowanie
 • Grupa monitorująca INTA ds. pomocy makrofinansowej dla Ukrainy
 • Posiedzenie komitetu doradczego

 

Środa, 25.01.2023 r.

 • Posiedzenie komisji AFCO
 • Spotkanie AFME w sprawie usług finansowych

 

Czwartek, 26.01.2023

 • Sesja plenarna (Part-session)
  • Uroczystości związane z Dniem Pamięci o Holokauście
 • Posiedzenie D-UK