,

Poniedziałek 2.05

 • Sesja plenarna
 • Posiedzenie grupy EPP
 • Komisja Handlu Międzynarodowego (głosowania)
 • Posiedzenie Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (BUDG/ECON)

Wtorek 3.05

 • Sesja plenarna
 • Komisja Handlu Międzynarodowego (głosowania)
 • Posiedzenie przygotowawcze EPP AFCO
 • Głosowanie na sesji plenarnej
 • Posiedzenie grupy EPP

Środa 4.05

 • Sesja plenarna
 • Debata na temat Ukrainy
 • Głosowanie plenarne
 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) w sprawie zmiany rozporządzenia EMIR
 • Posiedzenie grupy sterującej Konferencji Parlamentarnej w sprawie Światowej Organizacji Handlu (PCWTO)
 • Spotkanie w sprawie rozporządzenia w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFiR)

Czwartek, 5.05

 • Sesja plenarna
 • Spotkanie przygotowawcze EPP INTA
 • Posiedzenie cieni w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy na temat przyszłości międzynarodowych umów inwestycyjnych UE (INTA)
 • Głosowanie na sesji plenarnej

Piątek 6.05

 • Udział w wydarzeniu Fundacji Nagrody Karola Wielkiego: „Trójkąt Weimarski w rozwoju Europy”.