,

Poniedziałek 16.05

Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)

Dyskusja na temat instrumentu antyprzemocowego

Dyskusja na temat środków tymczasowej liberalizacji handlu produktami ukraińskimi

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetowej (BUDG) oraz Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)

Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)

Grupa robocza ds. krajów przystępujących do strefy euro (ECON)

 

Wtorek 17.05

Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)

Rozmowa z Sabine Weyand, dyrektor generalną DG TRADE

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO): Posiedzenie komisji międzyparlamentarnej EP-NP

Spotkanie przygotowawcze dla Komitetu Doradczego

Posiedzenie Komitetu Doradczego

Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)

Wymiana poglądów z wiceprzewodniczącymi Dombrovskisem i Vestagerem na temat Rady ds. Handlu i Technologii (TTC) oraz przygotowań do 12. konferencji ministerialnej Światowej Organizacji Handlu (WTO)

 

Środa, 18.05 Sesja plenarna w Brukseli

Grupa robocza EPL Gospodarka i środowisko

Grupa Robocza ds. Polityki Zewnętrznej PPE

Grupa Robocza EPL ds. prawnych i spraw wewnętrznych

Posiedzenie Grupy EPL

Sesja plenarna: Przemówienie Mai Sandu, Prezydenta Republiki Mołdawii

 

Czwartek, 19.05 Sesja plenarna w Brukseli

Głosowanie podczas sesji plenarnej

Kobiece spotkanie majowe – dr Irena Eris