,

Poniedziałek, 12.12.2022

Spotkanie z okazji 20. rocznicy zakończenia negocjacji akcesyjnych

Sesja plenarna

Posiedzenie grupy EPL

Wspólny dialog gospodarczy ECON-EMPL oraz głosowanie nad jesiennym pakietem dotyczącym europejskiego semestru 2023 z udziałem Dombrovskisa, Gentiloniego, Schmita

 

Wtorek, 13.12.2022

Sesja plenarna

Głosowanie

Komitet doradczy

Spotkanie z przedstawicielami rządu walijskiego

Posiedzenie grupy EPP

 

Środa, 14.12.2022

Spotkanie z MEP G. Bischoff

Sesja plenarna

Interwencja na sesji plenarnej w sprawie amerykańskiego aktu prawnego IRA

Głosy

Posiedzenie cieni w sprawie MiFiR

Spotkanie delegacji PE ds. stosunków z USA

Posiedzenie grupy EPL

 

Czwartek, 15.12.2022

Grupa koordynacyjna EPL w sprawie poprawek do Traktatu

Spotkanie przygotowawcze EPL INTA

Spotkanie z przedstawicielami Europejskiego Banku Centralnego

Sesja plenarna

Głosowanie