,

Poniedziałek, 11.07.

 • Posiedzenie podkomisji do spraw podatkowych (FISC)

 

Wtorek, 12.07

 • Spotkanie grupy monitorującej międzynarodowe spotkania handlowe ws. Indii

 

Środa, 13.07

 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
  • prezentacja wniosków ze zmian do umowy ws. cukru z 1992 r.
 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)
 • Wspólne posiedzenie INTA/AFCO/AFET
  • Prezentacja sprawozdania Komisji na temat egzekwowania praw Unii WA&TCA

 

Czwartek, 14.07

 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
 • Spotkanie z BETTER FINANCE w sprawie przeglądu MiFIR