, Brexit

W poniedziałek, 19 marca, w Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyła się konferencja prasowa prof. Danuty Hübner. Okazją do spotkania z dziennikarzami była rezolucja Parlamentu Europejskiego zalecającą zawarcie układu stowarzyszeniowego z Wielką Brytanią, który będzie regulował przyszłe relacje Unii z tym krajem. Prof. Hübner podkreślała, że brexit uświadomił Europejczykom, co daje im obywatelstwo europejskie, wielu uświadomiło sobie jakie korzyści wynikają z członkostwa. W tym aspekcie najważniejsze jest zabezpieczenie przez Unię możliwości korzystania z praw wynikających z prawa europejskiego. W związku z tym udało się ustalić, że obywatele Unii, Brytyjczycy oraz pracownicy transgraniczni wraz z rodzinami, którzy nabędą prawo pobytu w Wielkiej Brytanii lub UE w zgodzie z prawem europejskim przed końcem okresu przejściowego, tj. końcem 2020, będą mieli na zasadzie wzajemności, równości, symetrii:

  • Prawo dalszego pobytu,
  • Prawo wyjazdu i wjazdu,
  • Prawo do dołączenia do nich rodziny,
  • Prawo do stałego pobytu po pięciu latach,
  • Prawo do nabycia prawa do stałego pobytu,
  • Prawo do zatrudnienia albo samo zatrudnienia,
  • Prawo równego traktowania w kraju goszczącym,
  • Ich prawa będą zagwarantowane na całe życie

Te prawa obejmują także dzieci uprawnionych obywateli urodzone lub prawnie adoptowane po wyjściu UK.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy o ewentualność tzw. twardego brexitu, prof. Hübner podkreśliła, że wyjście Brytyjczyków z Unii bez umowy, przyniosłoby dramatyczne konsekwencje dla obu stron, ale szczególnie dla Wielkiej Brytanii. Głównie konsekwencje gospodarcze, w tym przerwanie łańcucha dostaw i zaburzenie brytyjskiej obecności na europejskim rynku usług. Również sektor finansowy byłby silnie dotknięty taką drastyczną zmianą prawa.

Mówiąc o kwestiach gospodarczych i finansowych, prof. Danuta Hübner zwróciła również uwagę na to, że Wielka Brytania będzie miała obowiązek respektowania wszystkich zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych Unii zawartych w czasie, gdy była państwem członkowskim. Wielka Brytania będzie musiała płacić swoją część składki do budżetu unijnego do 2020 roku, czyli aż do zakończenia trwającej obecnie prespektywy finansowej, aż do zamknięcia wszystkich programów. Wielka Brytania będzie też zobligowana do udziału we wszystkich zobowiązaniach finansowych przyjętych przez Unię do końca 2020 r. wliczając emerytury i inne świadczenia wobec zatrudnionych. Relację video z całej konferencji prasowej można obejrzeć tutaj.