, Brexit

W środę, 25 kwietnia 2018 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz w godz. 15.00 -18.30 odbędzie się ważne posiedzenie Komisji spraw konstytucyjnych, na którym omawiane będzie sprawozdanie autorstwa Pani Profesor Hübner „Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 – wszystkie sekcje”.

Ponadto tego dnia na posiedzeniu Komisji odbędzie się debata na temat stanu negocjacji w sprawie Brexitu z udziałem Guy Verhofstadta, który jest koordynatorem Parlamentu ds. negocjacji dotyczących wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE (w godz. 9.40 – 11.00).

Dodatkowo, po południu, w godz. 15.30 – 17.00 będzie miało miejsce wysłuchanie publiczne nt „Potrójnego dylematu globalizacji: jak pogodzić globalizację, demokrację i dobrobyt – lekcje dla UE”. Bardzo serdecznie zapraszamy Państwa do śledzenia tego posiedzenia na żywo:https://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20180425-0900-COMMITTEE-AFCO