, Media

Dziś Komisja Europejska przedstawi projekt budżetu na lata 2021-2027. Czy otrzymywanie funduszy będzie powiązane z oceną praworządności? – „Jeśli chodzi o praworządność, nie da się od tego uciec, chociaż nie będzie się to tak nazywało. Ale uda się powiązać dostęp do środków europejskich ze stanem funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości” – mówiła prof. Danuta Hübner.

Cała audycja