,

VI Kongres Kobiet tradycyjnie zakończył się wręczeniem nagród. W tym roku laureatką Nagrody VI Kongresu Kobiet została Danuta Hübner. Laudację wygłosiła ubiegłoroczna laureatka – prof. Małgorzata Fuszara. Kwiaty i gratulacje wręczył Premier Rządu Donald Tusk.