,

Wtorek, 23.05.2023

 • Spotkanie INTA z wiceprzewodniczącymi Dombrovskisem i Vestager
 • Posiedzenie parlamentarnej komisji WTO Steering Group
 • Spotkanie z delegacją FIA
 • Przemówienie inauguracyjne na temat EMIR 3.0 na FIA Brussels Forum 2023

Środa, 24.05.2023

 • Posiedzenie komisji INTA
  • Wymiana poglądów z Sabine Weyand, dyrektor generalną DG TRADE
  • Wysłuchanie publiczne z udziałem zainteresowanych stron na temat Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA
 • Spotkanie z przedstawicielem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie rozporządzenia w sprawie kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych
 • Rozwiązanie problemu luki w rozliczalności: Międzynarodowy Trybunał Antykorupcyjny
 • Posiedzenie komisji AFCO

Czwartek, 25.05.2023

 • Spotkanie z przedstawicielem KDPW CCP
 • Wirtualne seminarium na temat dobrych praktyk w procesie legislacyjnym z udziałem ukraińskiego parlamentu
 • Posiedzenie komisji INTA
  • Głosowanie
 • Posiedzenie komisji AFCO
 • Posiedzenie komisji ECON
  • Głosowanie
 • Spotkanie w sprawie EMIR 3.0 z francuskim Ministerstwem Finansów