,

  • Dialog gospodarczy na temat pakietu wiosennego europejskiego semestru 2021

Komisja Gospodarcza i Monetarna, którego członkinią jest prof. Huebner oraz Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przeprowadzą dialog gospodarczy z Valdisem Dombrovskisem, Paolo Gentilonim oraz Nicolasem Schmitem. Pakiet wiosenny koncentruje się na zapewnieniu średnioterminowych wytycznych budżetowych dla państw członkowskich w trakcie stopniowego przywracania ich gospodarek do normalnego funkcjonowania.

 

Poniedziałek, 28 czerwca 2021 r., 16.45 – 18.45

Interactio

  • Wysłuchanie publiczne z udziałem Christine Lagarde

Prof. Danuta Huebner, jako członkini komisji ECON, weźmie udział w wysłuchaniu publicznym z udziałem Christine Lagarde, przewodniczącej Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. ERRS pracuje nad środkami mającymi na celu zapewnienie stabilności finansowej w czasie pandemii, a także nad innymi kwestiami, w szczególności nad ryzykiem utraty stabilności poza systemem bankowym oraz ryzykiem masowej niewypłacalności po wycofaniu wsparcia w czasie pandemii.

 

Czwartek, 1 lipca 2021, godz. 9.00-10.00

JAN 4Q1/Interactio

  • Wysłuchanie publiczne z udziałem Andrei Enrii, przewodniczącego Rady Nadzorczej EBC

Prof. Danuta Huebner, jako członkini komisji ECON, weźmie udział w wysłuchaniu publicznym z udziałem Andrei Enrii, przewodniczącego Rady Nadzorczej EBC. Odbędzie się także wymiana poglądów z członkami ECON.

 

Czwartek, 1 lipca 2021 r., godz. 10.00-11.00

Interactio

 

  • Wysłuchanie publiczne z udziałem Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji

Prof. Danuta Huebner, jako członkini komisji ECON, weźmie udział w wysłuchaniu publicznym z udziałem Elke König, przewodniczącej Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Elke König przedstawi sprawozdanie roczne SRB za rok 2020, a posłowie będą mieli okazję zadać pytania dotyczące odporności banków w obliczu pandemii oraz prowadzonego obecnie przez Komisję przeglądu ram zarządzania kryzysowego i ubezpieczania depozytów.

 

Czwartek, 1 lipca 2021 r., godz. 11.00-12.00

JAN 4Q1/Interactio