,

poniedziałek, 25 maja

14.30-16.00: spotkanie z brytyjską grupą zadaniową Komisji w sprawie kwestii konstytucyjnych dotyczących przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania, takich jak prawa obywateli i protokół irlandzki. Prof. Hübner, jako sprawozdawca komisji AFCO ds. przyszłych stosunków UE-Wielka Brytania, zwołał spotkanie innych grup politycznych i kontrsprawozdawców w tej sprawie, aby spotkać się z grupą zadaniową Komisji, która negocjuje umowę z Wielką Brytanią. Grupa zadaniowa odpowie na pytania i przedstawi stan prac negocjacyjnych, a także stan realizacji umowy o wystąpieniu

16.00–17.30: Wspólne posiedzenie komisji AFET-INTA w sprawie zaleceń Parlamentu Europejskiego dotyczących negocjacji nowego partnerstwa z Wielką Brytanią. Komisje AFET i INTA spotkają się, aby omówić wkład innych komisji w ich sprawozdanie i aby przygotować własną rezolucję, która zostanie poddana pod głosowanie jeszcze przed wakacjami. Profesor Hübner, jako członek INTA i ekspert ds. Brexitu, nakreśli swoje stanowisko i priorytety negocjacyjne

wtorek, 26 maja

10.00–12.00 i 18.00–19.00 posiedzenie komisji AFCO. Komisja AFCO omówi Konferencję na temat przyszłości Europy i roli Parlamentu Europejskiego, aby przyjrzeć się, jak mogłaby wyglądać przyszłość Europy, gdyby potrzebne były reformy, i jakie to mogą być reformy. Komitet będzie również głosował nad zaleceniami w sprawie negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz sytuacją praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

11.00-12.00: spotkanie grupy monitorującej INTA z Wielką Brytanią. Jako cień EPP Komisji INTA w USA, prof. Hübner spotka się ze swoimi politycznymi odpowiednikami, aby omówić z Komisją stan negocjacji handlowych z USA, aktualizację wkrótce zakończonego raportu na temat dotacji dla Boeinga oraz środki, które UE może podjąć, a także współpracę handlową podczas kryzysu COVID-19.

 

czwartek, 27 maja

9.00–10.00 i 14.00–16.00: posiedzenie komisji INTA. Komisja przeprowadzi wymianę poglądów z Philem Hoganem, komisarzem ds. Handlu, na temat reakcji UE na wpływ COVID-19 na handel, w ramach działań następczych w stosunku do komitetu z ostatnich miesięcy w tej samej sprawie. Komitet będzie również debatował nad tak zwanym rozporządzeniem wykonawczym w sprawie egzekwowania unijnych zasad i umów handlowych, a jako cień EPP w sprawie polityki inwestycyjnej w handlu międzynarodowym prof. Hübner omówi swoje przeprowadzi debatę z Komisją na temat tego, jak ulepszyć rozporządzenie