,

  • Spotkanie z Jennifer Robertson, p.o. dyrektora jednostki ds. infrastruktury rynku finansowego w DG FISMA, na temat możliwości i wyzwań związanych z przenoszeniem rozliczonych derywatów z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej.

Prof. Hübner jako sprawozdawca raportów, w ramach których dokonano przeglądu rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynków europejskich, weźmie udział w wymianie poglądów z przedstawicielką Komisji Europejskiej na temat możliwości i wyzwań związanych z przenoszeniem rozliczonych derywatów z Wielkiej Brytanii do UE w związku z Brexitem.

Wtorek, 16 marca 2021 r., godz. 10.30-11.30

Webex

 

  • Posiedzenie komisji AFCO

Podczas środowych posiedzeń Komisji ds. Konstytucyjnych, jej członkowie będą omawiać poprawki zgłoszone do raportu konkludującego porozumienie instytucjonalne w sprawie unijnego rejestru lobbystów (EU Transparency Register). Negocjatorką porozumienia ze strony Parlamentu Europejskiego i sprawozdawcą do raportu jest prof. Danuta Hübner, koordynatorka Grupy EPL w Komisji AFCO. W pozostałej części posiedzeń dyskusja będzie dotyczyć dokumentów roboczych poświęconych reformom instytucjonalnym w kontekście nadchodzącej Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Oprócz tego, członkowie komisji będą rozpatrywać także poprawki do raportu dotyczącego nowego, niezależnego organu ds. etyki (Independent Ethics Body).

Środa, 17 marca 2021 r., godz. 9.00-12.00 (sesja poranna)

godz. 16.45-18.45 (sesja popołudniowa)

Jan 6Q1 & Interactio

 

  • Posiedzenie komisji INTA

W najbliższą środę i czwartek odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji ds. Handlu Międzynarodowego. W porządku obrad przewidziano między innymi dyskusje nad unijną  strategią na rzecz bioróżnorodności oraz strategią „Od pola do stołu”. Prof. Hübner, jedna z członkiń komisji INTA, przedstawi swoje stanowisko w punktach dotyczących lepszego wdrażania i egzekwowania unijnych sankcji, a ponadto zabierze głos podczas prezentacji studium dotyczącego możliwości przeniesienia łańcuchów produkcji z powrotem do Europy w warunkach zglobalizowanej gospodarki.

Środa, 17 marca 2021 r., godz. 13.45-16.45

Czwartek, 18 marca 2021 r., godz 9.00-12.00

PHS3C050 & Interactio

 

  • Konferencja Komisji Europejskiej – wzmocnienie unijnych ram zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i ram gwarantowania depozytów na rzecz skutecznej Unii Bankowej.

Podczas czwartkowej konferencji przedstawiciele Komisji Europejskiej dokonają analizy ram zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów w celu wzmocnienia drugiego filaru Unii Bankowej. Oprócz Komisji, działania w tym zakresie podejmuje Parlament Europejski, który z własnej inicjatywy sporządza raport w sprawie rocznego sprawozdania o Unii Bankowej. Jego sprawozdawcą jest prof. Hübner, która również zabierze głos w dyskusji.

Czwartek, 18 marca 2021 r., 14.00-18.00

Spotkanie online