,

  • Posiedzenie komisji AFCO

Podczas wtorkowego posiedzenia Komisji ds. Konstytucyjnych (AFCO), prof. Danuta Hübner zaprezentuje projekt raportu swojego autorstwa, którego celem jest dokonanie oceny wdrożenia art. 50 TUE regulującego opuszczenie Unii przez jedno z państw członkowskich. Raport obejmuje wnioski i rekomendacje oparte na doświadczeniach Brexitu. Ponadto, w porządku posiedzenia Komisji przewidziano również debaty na temat europejskiego prawa wyborczego, europejskich partii politycznych oraz roli Parlamentu w Konferencji o przyszłości Europy.

 

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godz. 10:30 – 12:00

ASP3E2/Interactio

Wtorek, 15 czerwca 2021 r., godz. 13:45 – 16:15

ASP3G3/Interactio

Wtorek, 15 czerwca 2021 r. godz. 16:45 – 18:45

ASP3G3/Interactio

  • Konferencja o Przyszłości Europy – sesja plenarna

W Strasburgu odbędzie się pierwsza sesja plenarna Konferencji nt. Przyszłości Europy. Europosłowie, posłowie do parlamentów krajowych i regionalnych, a także obywatele i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego spotkają się wspólnie, by debatować o zmianach, jakich potrzebuje Unia Europejska. Harmonogram Konferencji będzie obejmował: europejskie panele obywatelskie, krajowe panele, liczne wydarzenia i grupy tematyczne, a także posiedzenia plenarne. Zaprezentowana zostanie działająca już Wielojęzyczna Platforma Cyfrowa – nowe narzędzie pozwalające każdemu na realny udział w tworzeniu przyszłego kształtu UE. W inauguracyjne sesji plenarnej wezmą udział Danuta Hübner oraz Radosław Sikorski jako przedstawiciele Parlamentu Europejskiego wybrani do udziału w pracach Konferencji.

 

Sobota, 19 czerwca 2021 r., godz. 9:00 – 13:30

Siedziba Parlamentu Europejskiego w Strasburgu (transmitowane na żywo na cyfrowej platformie Konferencji)