,

poniedziałek, 12 listopada

Od godz. 19.00 trwać będzie nadzwyczajne posiedzenie Komisji spraw konstytucyjnych w Strasburgu. Spotkanie to będzie nagrywane i dostępne na stronach https://www.europarl.europa.eu/committees/pl/afco/home.html

Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Pani Profesor nt. stanu negocjacji w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE oraz dyskusje nt. wzmocnienia odpowiedzialności budżetowej i średniookresowej orientacji polityki budżetowej w państwach członkowskich gdzie Pani Profesor jest sprawozdawcą.

 

wtorek, 13 listopada

Tego dnia odbędzie się spotkanie Grupy Sterującej ws Brexitu z głównym negocjatorem, Panem Michel Barnier, który przedstawi stan negocjacji. Pani Profesor uczestniczy aktywnie w tych spotkaniach. Parlament Europejski odgrywa kluczową rolę w procedurze wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, ponieważ umowa o wystąpieniu nie może wejść w życie bez jego zgody. Prowadzona przez Panią Profesor Komisja spraw konstytucyjnych odpowiedzialna będzie za przygotowanie tej właśnie procedury zgody w sprawie ostatecznego porozumienia.

Również we wtorek, Pani Profesor przewodniczyć będzie Trilogowi nt. Reformy rozporządzenia w sprawie Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej. EIO jest to instrument demokracji uczestniczącej, który umożliwia obywatelom z różnych państw członkowskich zjednoczenie się wokół sprawy, która jest bliska ich sercu, i zaproponowanie odpowiednich zmian w polityce UE. Przepisy proceduralne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej określono w rozporządzeniu UE przyjętym przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w lutym 2011 r. obecnie trwaj prace nad reformami tychże przepisów.