,

  • Posiedzenie komisji AFCO

Podczas najbliższego spotkania komisji ds. konstytucyjnych (AFCO) jej członkowie będą głosować nad przyjęciem poprawek do raportu w sprawie obowiązkowego Rejestru na rzecz przejrzystości (Transparency Register), którego sprawozdawczynią jest prof. Danuta Hübner. Report ten stanowi jednocześnie wyrażenie zgody na przyjęcie przez Parlament Europejski współnegocjowanej przez prof. Hübner międzyinstytucjonalnej umowy , zawartej między PE, Komisją i Radą. Po zakończeniu prac w komisji, raport będzie przedmiotem głosowania plenarnego 26 kwietnia podczas najbliższej sesji Parlamentu. Wśród innych tematów, jakie będą poruszane podczas posiedzenia AFCO, znalazły się m.in. dokumenty robocze poświęcone uczestnictwu obywateli w podejmowaniu decyzji na szczeblu UE, jak też roli Parlamentu Europejskiego w Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Poniedziałek, 12 kwietnia, godz. 13:45-16:45, JAN4Q2 & Interactio

Wtorek, 13 kwietnia, 13:45-15:45, JAN6Q2 & Interactio

Wtorek, 13 kwietnia,16.45-18.45, ASP1G3 & Interactio

 

  • Debata w sprawie cyfrowego euro

W najbliższą środę europosłowie zasiadający w komisji ECON, przeprowadzą dyskusję z Fabio Panetta, członkiem Zarządu Europejskiego Banku Centralnego. Wymiana poglądów będzie dotyczyła wyników konsultacji publicznych prowadzonych od 12 października 2020r. przez EBC w sprawie cyfrowego euro. Spotkanie będzie okazją dla członków ECON do zapoznania się ze spostrzeżeniami EBC opartych na tych konsultacjach, a także okazją na wniesienie wkładu w kształtowanie wizji cyfrowego rynku. Analiza EBC posłuży także Radzie Prezesów EBC przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym uruchomieniu projektu wprowadzania cyfrowego euro.

Środa, 14 kwietnia, 13.45-14.45, JAN 4Q1 & Interactio

 

  • Posiedzenie komisji INTA

W czwartek Komisja Handlu Międzynardowego (INTA) będzie debatować nad wyrażeniem zgody na nowo wynegocjowane zmiany koncesji na wszystkie stawki celne Światowej Organizacji Handlu, które dotyczą Stanów Zjednoczonych i są zawarte w harmonogramie Unii Europejskiej w konsekwencji wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Prof. Hübner sprawozdawcą-cieniem Grupy EPL do spraw stosunków z USA w komisji INTA

Czwartek, 15 kwietnia, 09.00-12.00, ASP1G3 & Interactio