,

Poniedziałek, 11 stycznia, 10.00-12.00

Spotkanie koordynatorów komisji AFCO

W poniedziałek koordynatorzy Komisji Spraw Konstytucyjnych omówią program prac tej komisji w następnych tygodniach. Koordynatorką AFCO z ramienia Grupy EPL jest prof. Hübner, która przedyskutuje wraz z innymi koordynatorami najważniejsze decyzje, jakie należy podjąć w kontekście najbliższych prac.

 

Poniedziałek, 11 stycznia, 16.30-16.45

Wspólne posiedzenie komisji ECON i komisji BUDG

Podczas poniedziałkowego posiedzenia członkowie komisji ECON i BUDG będą głosować nad tymczasowym porozumieniem wynikającym z negocjacji międzyinstytucjonalnych w sprawie projektów sprawozdań dotyczących:

  1. ustanowienia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
  2. ustanowienia programu InvestEU,
  3. ustanowienia instrumentu wsparcia technicznego.

 

Poniedziałek, 11 stycznia, 16.45-18.45

Nadzwyczajne posiedzenie komisji INTA

Komisja ds. Handlu Międzynarodowego odbędzie nadzwyczajne posiedzenie poświęcone zawarciu umowy handlowej Unii z Wielką Brytanią. Podczas spotkania wypowie się także prof. Hübner, która przedstawi swoje poglądy i obawy na temat wypracowanego w tej sprawie kompromisu jako jedna z posłanek specjalizujących się w relacjach z Wielką Brytanią w związku z Brexitem.

 

Poniedziałek 11 stycznia, 16.45-18.45

Posiedzenie komisji ECON

Podczas najbliższego posiedzenia Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbędą się głosowania nad przyjęciem sprawozdania w sprawie podmiotów obsługujących kredyty oraz nabywców kredytów, a także w sprawie rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych w tej sprawie.

Członkowie komisji będą również głosować nad tymczasowym porozumieniem wynikającym z międzyinstytucjonalnych negocjacji w sprawie pakietu naprawczego dla rynków kapitałowych mającego pomóc w procesie odbudowy po pandemii COVID-19.

Ostatnim punktem poniedziałkowych obrad będą rozważania na temat Europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej w odniesieniu do projektu sprawozdania w sprawie rocznej strategii wzrostu gospodarczego na rok 2021.

 

Wtorek, 12 stycznia, 10.45-12.15

Przegląd polityki handlowej UE – Prezentacja techniczna

W najbliższy wtorek odbędzie się prezentacja techniczna, podczas której omówione zostaną odpowiedzi na pytania dotyczące polityki handlowej UE uzyskane w ramach publicznych konsultacji. Poprowadzi ją Piotr Rydzykowski, wiceszef działu strategii handlowej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu. W kwestii transatlantyckich relacji handlowych wypowie się prof. Hübner pełniąca funkcję sprawozdawcy-cienia Grupy EPL ds. USA w komisji INTA. Wskaże ona, co trzeba zrobić, by poprawić stosunki na linii UE-USA i przeanalizuje te aspekty polityki handlowej, które powinno się zaktualizować.

 

Czwartek, 14 stycznia, 10.00-12.00

Nadzwyczajne posiedzenie komisji AFCO

Po zakończeniu negocjacji w sprawie umowy między UE a Zjednoczonym Królestwem Grupa Zadaniowa Komisji ds. stosunków ze Zjednoczonym Królestwem przedestawi członkom AFCO te elementy umowy handlowej z Wielką Brytanią, które dotyczą tej komisji. Prof. Hübner, jako przewodnicząca Grupy Monitorującej AFCO ds. implementacji Umowy o Wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, omówi ostateczny wynik negocjacji oraz jego znaczenie w odniesieniu do prac komisji AFCO.