,

  • Posiedzenie Grupy Monitorującej INTA na temat Umowy o Handlu i Współpracy

Przedmiotem poniedziałkowego posiedzenia Grupy Monitorującej Komisji Handlu Zagranicznego będzie wpływ umowy handlowej między Unią i Wielką Brytanią na sektory usług, inwestycji, handlu cyfrowego, własności intelektualnej, małych i średnich przedsiębiorstw, a także zamówień publicznych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, Grupy Zadaniowej ds. Wielkiej Brytanii (UK Task Force) i Dyrekcji Generalnej ds. Handlu. W dyskusji nad wrażeniem umowy uczestniczyć będzie także prof. Hübner zajmująca się zagadnieniem Brexitu w Komisji INTA

Poniedziałek, 1 lutego 2021 r., godz. 13.00 – 14.30,

Webex

  • Dialog gospodarczy i wymiana poglądów z João Leão, przewodniczącym rady ECOFIN i ministrem finansów Portugalii (kontynuacja)

João Leão, przewodniczący Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) i minister finansów Portugalii, weźmie udział w drugiej już dyskusji z członkami Komisji ECON poświęconej programowi portugalskiej prezydencji w Radzie na najbliższe sześć miesięcy. Dyskutowane będą również wszystkie elementy wchodzące w skład programu Rady ECOFIN, w tym instrumenty na rzecz naprawy gospodarczej i odporności oraz najnowsze informacje na temat krajowych planów naprawy gospodarczej i odporności, które 27 państw członkowskich ma przedstawić Brukseli i które muszą zostać zatwierdzone przez Radę ECOFIN, aby można było rozpocząć proces wypłacania 750 mld euro z Funduszu Odbudowy.

Poniedziałek, 1 lutego 2021 r., 17.45 – 18.45,

JAN4Q1 & Interactio

  • Sesja głosowań Komisji ECON

Podczas poniedziałkowego posiedzenia odbędzie się sesja głosowań nad opinią Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie zawarcia Umowy o Handlu i Współpracy między Unią a Wielką Brytanią.

Poniedziałek, 1 lutego 2021 r., 16.45 – 17.45.

JAN4Q1 & Interactio

  • Wysłuchanie publiczne Komisji AFCO w sprawie oceny wdrożenia art. 50 TUE

W najbliższy czwartek odbędzie się wysłuchanie publiczne w sprawie oceny wdrożenia art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej dotyczącego wystąpienia z Unii przez państwo członkowskie. W wymianie poglądów na ten temat uczestniczyć będzie prof. Hübner, sprawozdawca Komisji AFCO ds. relacji z Wielką Brytanią. Ponadto, na wysłuchanie zaproszeni zostali eksperci specjalizujący się w prawie europejskim:

Christophe Hillion, profesor prawa europejskiego na uniwersytetach w Lejdzie i Göteborgu;

Kenneth Armstrong, profesor prawa europejskiego na wydziale prawa Uniwersytetu w Cambridge.

Julia von Blumenthal, profesor i rektor Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą;

Takis Tridimas, profesor prawa europejskiego w King’s College w Londynie;

Czwartek, 4 lutego 2021 r., godz. 9.00 – 12.00,

ASP1G3/Interactio