,

Poniedziałek, 3 września

W godzinach 15.00 do 18.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych, której przewodniczy Pani Profesor Hübner. Porządek obrad przewiduje m.in. punkt nt. stanu negocjacji brexitowych, oraz głosowanie opinii autorstwa Pani Profesor dotyczącego nadzoru makroostrożnościowego Unii nad systemem finansowym i ustanowienie Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia obrad komisji na żywo pod tym linkiem.

Sobota, 8 września

O godz. 10:30 prof. Hübner weźmie udział w konwencji Platformy Obywatelskiej w Warszawie