,

Udział w drugim posiedzeniu Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE- Wielka Brytania

Prof. Danuta Hübner weźmie udział w drugim posiedzeniu Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE-Wielka Brytania. Będzie to pierwszy wyjazd posłów do Londynu w ramach PPA. Spotkanie będzie poświęcone m.in. aktualnej sytuacji w Radzie Partnerstwa, prawom obywatelskim oraz przyszłej współpracy między PPA a zdecentralizowanymi władzami ustawodawczymi w Wielkiej Brytanii.

Poniedziałek, 7 listopada i wtorek, 8 listopada 2022 r.

Londyn, Wielka Brytania