,

Konferencja hybrydowa QED na temat informacji skonsolidowanych

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w konferencji hybrydowej QED na temat informacji skonsolidowanych jako sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. proponowanych Dyrektywy i Rozporządzenia w sprawie rynku instrumentów finansowych (MiFID II/R). W swoich uwagach profesor skupi się na kluczowych elementach wniosku Komisji dotyczącego wprowadzenia informacji skonsolidowanej (CT) dla rynków europejskich w różnych klasach aktywów. Instrument ten ma na celu zapewnienie większej przejrzystości rynku i zaoferowanie inwestorom mniej fragmentarycznego obrazu, i jest to jeden z głównych elementów przeglądu zaproponowanego przez Komisję. Profesor Huebner przedstawi swoje poglądy na CT, a także jak ten element wpisuje się w szerszy projekt Uniijnych rynków kapitałowych (CMU).

Wtorek, 29 Marca, 14:30-16.00