,

Prezentacja priorytetów międzynarodowej polityki handlowej na czas Francuskiej Prezydencji w Radzie na posiedzeniu Komisji INTA

 

Prof. Danuta Hübner będzie kierowała swoje pytania w stronę Francka Riestera, francuskiego Ministra ds. Handlu zagranicznego i atrakcyjności gospodarczej, na temat priorytetów handlowych Francuskiej Prezydencji. Jej wystąpienie będzie dotyczyło polityki inwestycyjnej, w ramach przygotowań do zbliżającego się sprawozdania z inicjatywy własnej Parlamentu na temat przyszłości polityki inwestycyjnej UE.

 

Poniedziałek, 24 stycznia 2022 r., godz. 13.45-15.45

 

 

Posiedzenie Komisji AFCO

 

Najbliższe posiedzenie AFCO rozpocznie się od wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Komisji. Następnie odbędą się głosowania w sprawie rozporządzenia reformującego prawo wyborcze do Parlamentu Europejskiego, nad którym negocjacje toczą się od wielu miesięcy. W poprzedniej kadencji Parlamentu, pracom nad reformą przewodniczyła prof. Hübner. Europosłowie pochylą się też nad projektem utworzenia unijnego organu zajmującego się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy. Na zakończenie posiedzenia członkowie Komisji ds. Konstytucyjnych wysłuchają prezentacji Francuskiej Prezydencji, którą przedstawi francuski Sekretarz Stanu ds. Europejskich, Clement Beaune.

 

Środa, 26 stycznia 2022 r., godz. 9.00-12.00; 13.45-15.45; 16.45-18.45