,

Głosowanie ECON w sprawie przeglądu rozporządzenia i dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR/D)

Członkowie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) Parlamentu Europejskiego będą głosować nad ostatecznym kompromisowym tekstem przeglądu MiFIR/D. Jako sprawozdawczyni Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji przeglądu, Profesor Danuta Hübner kierowała pracami komisji w tym zakresie i koordynowała negocjacje pomiędzy grupami politycznymi. Celem przeglądu MiFIR/D jest określenie szeregu środków mających na celu rozwiązanie obecnych problemów na europejskich rynkach papierów wartościowych, aby uczynić je bardziej konkurencyjnymi i atrakcyjnymi. Środki te obejmują ukierunkowaną poprawę przejrzystości rynku, działania mające na celu rozwiązanie problemu kosztów danych rynkowych oraz poprawę konkurencyjności rynków kapitałowych UE. Oczekuje się, że głosowanie zatwierdzi mandat negocjacyjny Parlamentu Europejskiego przed międzyinstytucjonalnymi negocjacjami z Radą, które doprowadzą do przyjęcia ostatecznego tekstu.

Środa, 1 marca 2023 r., godz. 12:00-12.30

 

Wymiana poglądów INTA z Angelą Ellard, zastępcą dyrektora generalnego WTO

Członkowie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego przeprowadzą wymianę poglądów z Angelą Ellard, zastępcą dyrektora generalnego WTO, na temat ratyfikacji umowy w sprawie rybołówstwa WTO. Profesor Hübner zapyta o stan zmian w umowie w sprawie rybołówstwa i reformę WTO.

Środa, 1 marca 2023 r., godz. 9.00-10.00

 

Wymiana poglądów INTA na temat wniosku Komisji “Plan przemysłowy Zielonego Ładu dla epoki zerowej netto”

Członkowie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) Parlamentu Europejskiego przeprowadzą wymianę poglądów na temat wniosku Komisji “A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age”. Niektóre aspekty wniosku mogą mieć konsekwencje dla jednolitego rynku i stosunków UE z USA. Profesor Hübner ostrzeże przed możliwością wyścigu z USA w zakresie dotacji oraz o znaczeniu przestrzegania zasad WTO dla zapewnienia równych szans na świecie.

Środa, 1 marca 2023 r., godz. 10.00-10.45