,

Wysłuchanie publiczne w sprawie handlowych aspektów Protokołu dla Irlandii Północnej (INTA)

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) zorganizuje wysłuchanie publiczne w celu omówienia aspektów handlowych zawartych w Protokole do Umowy Brexitowej dotyczącej Irlandii Północnej. Jako przewodnicząca Grupy Monitorującej AFCO ds. stosunków z Wielką Brytanią, Prof. Danuta Huebner przedyskutuje wpływ napięć wynikających z implementacji Protokołu na całokształt stosunków handlowych i gospodarczych między UE a Wielką Brytanią.

 

Wtorek, 22 Marca 2022, 09.00-11.00

 

 

Wymiana poglądów z Vice-Przewodniczącymi Komisji Europejskiej M. Vestager i V. Dombrovskisem na temat Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA

Parlamentarna Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA) będzie gospodarzem wymiany poglądów z Vice-Przewodniczącymi Vestager i Dombrovskisem na temat Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA. Prof. Danuta Huebner, jako kontr-sprawozdawca EPP w INTA ds. relacji z USA, podzieli się swoimi poglądami na temat konieczności bliższej współpracy transatlantyckiej na rzecz wytrzymałych łańcuchów dostaw.

 

Wtorek, 22 Marca 2022, 13.45-15.45

 

 

Przemówienie programowe na Konferencji Handlowej EMEA 2022 FIX

Prof. Danuta Huebner weźmie udział w konferencji EMEA Trading 2022 FIX, jako europejska prelegentka i panelistka. W swoich interwencjach skupi się na wykorzystaniu rynków finansowych w międzynarodowej dyplomacji, szczególnie w odniesieniu do obecnej sytuacji geopolitycznej. Profesor przedstawi także swoją wizję zmian w polityce finansowej UE. Konferencja EMEA to największa w Europie jednodniowa konferencja dotycząca handlu elektronicznego. Zrzesza ona globalną społeczność handlową w celu omówienia najbardziej palących problemów finansowych. W dodatku, zapewnia ona neutralną platformę to wymiany zdań i pomysłów współpracy dla kupujących, sprzedających, giełd, sprzedawców i organów regulacyjnych.

 

Czwartek, 24 Marca, 9.20-9.45

 

Pytanie ustne do Komisji w sprawie modernizacji Traktatu Karty Energetycznej

Komisja Handlu Międzynarodowego zwróci się do przedstawicieli Komisji podczas sesji plenarnej z pytaniem ustnym na temat stanu prac nad modernizacją Traktatu Karty Energetycznej. Prof. Danuta Huebner, jako kontr-sprawozdawca EPP w INTA ds. polityki inwestycyjnej, będzie pytać Komisję o to, jak obecny kryzys energetyczny wpływa na negocjacje.

 

Czwartek, 24 Marca 2022, 10.00-11.10

 

Sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy

Na kolejnej sesji plenarnej Konferencji w sprawie przyszłości Europy, rozpocznie się przygotowywanie propozycji, które będą opierać się na zaleceniach krajowych i europejskich paneli obywatelskich, uwagach zebranych w ramach Wielojęzycznej Platformy Cyfrowej oraz debatach na forum Zgromadzenia Plenarnego i jego grup roboczych. Wymiany i propozycje zostaną pogrupowane tematycznie. Profesor Danuta Huebner, jako członek Grupy Roboczej „UE w świecie”, będzie uczestniczyła w tworzeniu propozycji w tej grupy.

 

Piątek i Sobota, 25-26 Marca 2022