,

Sesja wspólna komisji AFCO/INTA/AFET w sprawie zasad wykonywania praw UE w zakresie wdrażania i egzekwowania postanowień WA i TCA

Komisje Spraw Konstytucyjnych, Handlu Międzynarodowego i Spraw Zagranicznych przeprowadzą pierwszą wymianę poglądów na temat ustanowienia zasad wykonywania praw UE w zakresie wdrażania i egzekwowania Umowy o wystąpieniu z Unii Europejskiej, w tym Protokołu dotyczącego Irlandii Północnej, oraz Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią. Prof. Huebner, jako sprawozdawczyni komisji AFCO, przedstawi swoje pierwsze opinie na temat tych dokumentów i omówi sposoby wzmocnienia wdrażania zarządzania tymi umowami.

Środa, 13 lipca, 11.00-12.30

 

Ukończenie przez INTA poprawek do Międzynarodowej Umowy Cukrowej z 1992 r.

Komisja Handlu Międzynarodowego rozpocznie procedurę zgody po ukończeniu poprawek do Międzynarodowej Umowy Cukrowej. Prof. Huebner, jako sprawozdawca cieni grupy EPP, wyrazi pozytywną opinię na temat tego dossier.

Środa, 13 lipca, 10.30-11.00