, Warszawa

Dzisiaj uczniowie z Ligii Warszawskich Liceów mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Danuty Hubner. W swoim wystąpieniu Pani Profesor przedstawiła trudne początki integracji europejskiej, zestawiając je z odradzającymi się dziś w Europie tendencjami nacjonalistycznymi. Zaznaczyła, że źródłem była chęć uniknięcia kolejnej wyniszczającej wojny, dlatego Unia Europejska opiera się na współpracy wszystkich państw, przy ograniczaniu narodowych egoizmów.

Prof. Hubner dużo czasu poświęciła też osobistym doświadczeniom wyniesionym ze swojej pracy przy wprowadzaniu Polski do Unii. Mocno akcentowała, że w naturze Polaków leży odwaga, zdolność do ciężkiej pracy i pokonywanie trudnych barier. To szczególnie ważne dla ludzi młodych, planujących swoją przyszłość zawodową.

Po części pierwszej Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych odpowiadała na pytania licealistów.

Spotkanie odbyło się w warszawskim XXVII Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Czackiego. Liga Warszawskich Liceów projekt stworzony przez licealistów dla licealistów, chcących rozwiązać istotny problem społeczności uczniów szkół średnich m.st. Warszawy jakim jest brak komunikacji i bezpośredniej współpracy między Samorządami Szkolnymi stołecznych placówek oświatowych, jak również wsparcie licealistów we wszelkich inicjatywach, projektach czy przedsięwzięciach.

 

DSC_0140

Prof. Hubner w rozmowie z uczniami

 

 

IMG_3745

prof.Danuta Hubner z uczniami klasy dyplomatycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Sobieskiego: Paulina Szewczyk, Maksymilian Henzel, Marta Muranowicz oraz ich nauczycielka Pani Paulina Pięta.