W czerwcu 2009 roku po raz pierwszy zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej jako poseł z Warszawy. Dzięki Państwa zaufaniu, od lipca 2014 sprawuję w Parlamencie Europejskim drugą kadencję.

W latach 2004-2009 pełniłam funkcję Komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Byłam pierwszym polskim członkiem Komisji Europejskiej.
Od początku lat 90-tych miałam możliwość współtworzenia polskiej polityki gospodarczej. Szczególnie cieszy mnie, że miałam okazję wprowadzenia w polskim rządzie nowego podejścia do polityki przemysłowej, m.in. poprzez pierwszą polską politykę dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Wprowadzałam Polskę do Unii Europejskiej jako minister ds. europejskich co jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji do chwili obecnej.
W pierwszej połowie lat 90. przewodniczyłam Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania odpowiedzialnej za opiniowanie rządowych propozycji kierunków rozwoju Polski. W 1994 roku zostałam doradcą wicepremiera, a w latach 1994-1996 byłam wiceministrem przemysłu i handlu. Jako główny negocjator doprowadziłam do członkostwa Polski w OECD w 1996 roku. W okresie 1997-1998 byłam Szefem Kancelarii Prezydenta RP.
Zbudowałam struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowałam rozległymi pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako Pełnomocnik rządu stworzyłam Komitet Integracji Europejskiej, byłam szefem tego Urzędu i pierwszą polską minister ds. europejskich.

Moje doświadczenie w instytucjach międzynarodowych obejmuje również pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowałam Europejską Komisją Gospodarczą.
Jestem profesorem nauk ekonomicznych i specjalizuje się w dziedzinie rozwoju gospodarczego, byłam nauczyciel akademickim w Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jestem niezwykle zaszczycona, że zostałam uhonorowana tytułami doktora honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktora honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu Sussex oraz w dziedzinie nauk politycznych Universita degli Studi Camerino i Universite de Valenciennes.
W 1971 roku ukończyłam studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 roku doktoryzowałam się na tej uczelni. W 1980 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego, a 18 lutego 1992 roku otrzymałam z rąk Prezydenta RP – tytuł profesora nauk ekonomicznych. Obecnie jestem profesorem w Katedrze Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Opublikowałam, jako autorka bądź współautorka, wiele publikacji naukowych, artykułów i książek.