,

Profesor Danuta Hübner, Przewodnicząca Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, zaprasza chętnych do odbycia płatnego stażu w swoim Biurze Parlamentarnym w Warszawie.

Od osoby odbywającej staż w wymiarze 24h/tydzień wymagać się będzie:

 • Monitorowania mediów pod kątem tematyki związanej z zakresem obowiązków parlamentarnych Pani Profesor,
 • Zbierania informacji z dziedzin będących przedmiotem zainteresowania i związanych z pracą Pani Profesor (polityka gospodarcza i monetarna, brexit, funkcjonowanie i przyszłość instytucji unijnych,
 • prowadzenia kalendarza prac parlamentarnych,
 • Tłumaczenia strony internetowej oraz jej aktualizacja o notatki, kalendarz ew. inne,
 • Wspierania bieżących prac Biura Poselskiego w Warszawie i w
  Brukseli,
 • Tworzenia treści na potrzeby strony internetowej oraz mediów społecznościowych,
 • Zaangażowania organizacyjnego przy wizytach Profesor Hübner w Polsce.

 

Ponadto, od kandydatów oczekuje się:

 • 4 lub 5 rok studiów,
 • Biegłego posługiwania się angielskim,
 • Bardzo dobrej znajomości bieżących wydarzeń politycznych w Polsce i Europie oraz zagadnień związanych z szeroko pojętą integracją europejską,
 • Kreatywności i inicjatywy,
 • Elastyczności w w podejściu do wykonywanych zadań,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Komunikatywności, rzetelności, uczciwości, odpowiedzialności.
6

 

Początek stażu przewidziany jest na ostatni tydzień sierpnia. Czas stażu ustalany będzie indywidualnie ze stażystą (minimum trzy miesiące).

Zgłoszenia w postaci CV prosimy kierować na adres biuro@danuta-huebner.pl do 3 sierpnia.

Pytania związane z obowiązkami i warunkami odbywania stażu można kierować do Pani dr Joanny Matuszewskiej: j.matuszewska@danuta-huebner.pl