,

W piątek 16 czerwca, w warszawskim Biurze Informacyjnym Parlamentu Europejskiego odbyło się spotkanie certyfikacyjne dla nauczycieli uczestniczących w programie “Szkoła-Ambasador PE”.
Program „Szkoła-Ambasador Parlamentu Europejskiego” ma na celu stworzenie stale powiększającej się sieci szkół współpracujących z Parlamentem Europejskim, posłami do PE oraz biurami informacyjnymi. Aby należeć do tej sieci, szkoły prowadzą działania propagujące wiedzę na temat europejskiej demokracji parlamentarnej i europejskich wartości obywatelskich.
Wręczone zostały tabliczki dla szkół oraz dyplomy udziału w programie dla szkół, nauczycieli oraz uczniów.
Pani Profesor Danuta Hübner opowiedziała o swojej pracy w PE, a w szczególności obowiązkach Komisji Spraw Konstytucyjnych. Mówiła również o Konferencji Przewodniczących Komisji, Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Delegacji do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
.

_DSC9007 _DSC8999