,

W piątek 15 czerwca, Pani Profesor Hübner miała okazję spotkać się z przewodniczącymi samorządów warszawskich Liceów, którzy tworzą Warszawską Ligę Liceów. Liga powstała z potrzeby integracji warszawskiej społeczności licealnej. Zajmuje się wzajemną pomocą, nagłaśnianiem i wspieraniem młodzieżowych projektów oraz promowaniem szeroko pojętej działalności wolontariackiej. Licealistom udało się przekonać do współpracy teatry, kina i kawiarnie, w których uczniowie będą mogli korzystać ze zniżek w ponad 30 miejscach w stolicy.