, Bruksela (Belgia)

Dziś w Brukseli oficjalnie zaprezentowany został raport Shifting EU Institutional Reform into High Gear. Raport jest efektem kilumiesięcznej pracy Grupy Wysokiego Szczebla Centrum Studiów nad Polityką Europejską (Center for European Policy.