,

Wierzę w wolny, sprawiedliwy i otwarty internet. Wierzę również, że artyści, autorzy, twórcy wszelkich treści powinni być sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę, która dostarcza nam radości, wzajemnego zrozumienia, wypełnia potrzebę kontaktu ze światem sztuki oraz zapotrzebowanie na informację. Wielu z Państwa wyrażało swoje obawy przed dzisiejszym głosowaniem nad dyrektywą o prawach autorskich. Byłam w stałym kontakcie z twórcami i obywatelami, którzy żywo interesowali się sprawą dyrektywy. Dlatego chciałabym Państwa poinformować o moim dzisiejszym głosowaniu: poparłam tę dyrektywę. Dlaczego? Przestrzeń cyfrowa potrzebuje regulacji, w innym wypadku internet nie będzie ani sprawiedliwy, ani wolny. Dyrektywa o prawach autorskich wprowadza tu pozytywne zmiany. Rozumiem wątpliwości, ale to konieczny pierwszy krok. Artykuł 13 będzie częścią dyrektywy – muszę przyznać, że mam wątpliwości w kwestii sposobu jego sformułowania. To jest artykuł, z którym wiąże się wiele wątpliwości, dlatego ważne jest wypracowanie solidnej praktyki prawnej w tej materii oraz jego odpowiednia implementacja. Transpozycja dyrektywy, w szczególności artykułu 13 do ustawodawstwa państw członkowskich musi być dokonana poprawnie, by zapewnić wolny, otwarty i sprawiedliwy internet dla każdego. Musimy uważnie ten proces obserwować, by  pozytywne skutki przyjęcia tej dyrektywy nie zostały przesłonięte przez jej nieprawidłową implementację.