W czerwcu 2009 roku po raz pierwszy zostałam wybrana do Parlamentu Europejskiego z listy Platformy Obywatelskiej jako posłanka z Warszawy. Dzięki Państwa zaufaniu, od maja 2019 sprawuję w Parlamencie Europejskim trzecią kadencję. W latach 2009-2014 przewodniczyłam Komisji ds. Polityki Regionalnej, a w okresie 2014-2019 pełniłam funkcje przewodniczącej Komisji Spraw Konstytucyjnych Obecnie jestem koordynatorem grupy Europejskiej Partii Ludowej  w tejże Komisji., Pracuję również w Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz  Komisji Handlu Międzynarodowego. Jestem też członkiem Delegacji ds. Stosunków z USA , Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk oraz Delegacji do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

W latach 2004-2009 pełniłam funkcję Komisarza Unii Europejskiej ds. Polityki Regionalnej. Byłam pierwszym polskim członkiem Komisji Europejskiej. Wprowadzałam Polskę do Unii Europejskiej jako minister ds. europejskich, co jest dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji do chwili obecnej.

W pierwszej połowie lat 90. przewodniczyłam Społecznej Radzie Planowania przy Centralnym Urzędzie Planowania, odpowiedzialnej za opiniowanie rządowych propozycji kierunków rozwoju Polski. W 1994 roku zostałam doradcą wicepremiera, a w latach 1994-1996 byłam wiceministrem przemysłu i handlu.

Jako główny negocjator doprowadziłam do członkostwa Polski w OECD w 1996 roku. W okresie 1997-1998 byłam Szefem Kancelarii Prezydenta RP. Zbudowałam struktury polskiej administracji służące negocjacjom i przygotowaniom Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Kierowałam rozległymi pracami przygotowującymi Polskę do wejścia do Unii. Jako Pełnomocnik rządu stworzyłam Komitet Integracji Europejskiej, byłam szefem jego Urzędu i pierwszą polską minister ds. europejskich.

Moje doświadczenie w instytucjach międzynarodowych obejmuje również pracę w Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w randze Zastępcy Sekretarza Generalnego ONZ kierowałam Europejską Komisją Gospodarczą. Jestem profesorem nauk ekonomicznych byłam nauczycielem akademickim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jestem niezwykle zaszczycona, że zostałam uhonorowana tytułami doktora honoris causa w dziedzinie ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Uniwersytetu Gospodarki Narodowej i Światowej w Sofii, doktora honoris causa w dziedzinie prawa Uniwersytetu Sussex oraz w dziedzinie nauk politycznych Universita degli Studi Camerino i Universite de Valenciennes.

W 1971 roku ukończyłam studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, (obecnie Szkoły Głównej Handlowej). W 1974 roku doktoryzowałam się na tej uczelni. W 1980 roku uzyskałam stopień doktora habilitowanego, a 18 lutego 1992 roku otrzymałam z rąk Prezydenta RP tytuł profesora nauk ekonomicznych. Opublikowałam, jako autorka bądź współautorka, wiele publikacji naukowych, artykułów i książek.

Moja najnowsza publikacja: „Talking Europe at the time of Brexit”.