,

Zakończono prace nad nowelizacją przepisów o finansowaniu europejskich partii i fundacji politycznych. Nowe przepisy zapewnią, że fundusze UE trafią do europejskich partii politycznych z wyraźnym programem politycznym, odpowiadającym potrzebom i oczekiwaniom obywateli. Dostęp do finansowania będzie uzależniony od publikacji, w sposób wyraźnie widoczny programu politycznego oraz logo europejskiej partii politycznej.