Przewodnicząca

Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO)

Członek

Komisja Spraw Konstytucyjnych (AFCO)
Komisja Gospodarcza i Monetarna (ECON)
Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE)
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi (D-US)
Konferencja Przewodniczących Komisji (CPCO)
Komitet doradczy ds. postępowania Posłów Parlamentu Europejskiego
Grupa Robocza ds. Unii Bankowej
Grupa Robocza EPL ds. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP)

Zastępstwo

Komisja Handlu Międzynarodowego (INTA)
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Meksyk (D-MX)
Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego (DLAT)

Członkostwo w organizacjach skupiających członków Parlamentu Europejskiego

Knowledge for Innovation Forum, K4I – Członek Rady Zarządzającej
www.knowledge4innovation.eu

European Forum for Manufacturing, EFM (Europejskie Forum Producentów) – Przewodnicząca
www.euromanuforum.com

Transatlantic Policy Network, TPN – Członek Europejskiej Komisji Parlamentarnej TPN
https://www.tpnonline.org/

The Spinelli Group (Grupa Spinelli) – Członek Komitetu Sterującego
https://www.spinelligroup.eu/

European Parliamentary Financial Services Forum, EPFSF (Forum Usług Finansowych Parlamentu Europejskiego) – Członek Komitetu Sterującego
https://www.epfsf.org/

European Union Women Caucus – Członek Zarządu
https://www.womeninparliaments.org/wip-launch-eu-womens-caucus-2014-italian-presidency-council-european-union/