,

Poniedziałek, 5.09.2022 r.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego (AFCO)

 

Wtorek, 6.09.2022 r.

 • Grupa robocza EPL Gospodarka i środowisko
 • Grupa Robocza EPL Prawo i Sprawy Wewnętrzne
 • Spotkanie z polską organizacją pozarządową w sprawie EPL
 • Spotkanie Grupy Przyjaciół Walii
 • Grupa Robocza EPL Polityka zewnętrzna
 • Wirtualny okrągły stół EFM na temat ustawy CHIPS

 

Środa, 7.09.2022 r.

 • Posiedzenie Grupy EPL
 • Posiedzenie Delegacji Parlamentu Europejskiego na posiedzenie Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE – Wielka Brytania (D-UK)

 

Czwartek, 8.09.2022 r.

 • Udział w warsztatach Akademii EPL na temat przyszłości Europy
 • Delegacja Parlamentu Europejskiego na posiedzenie Zgromadzenia Partnerstwa Parlamentarnego UE-UK (D-UK)
 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego (ECON)

 

Piątek, 9.09.2022 r.

 • Udział w warsztatach Akademii EPL na temat przyszłości Europy