,

Poniedziałek, 14.11

 • Posiedzenie Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA)
  • Głosowanie
 • Przewodniczenie komitetowi sterującemu UE Transatlantyckiej Sieci Politycznej (TPN)

 

Wtorek, 15.11

 • Grupa robocza EPL ds. gospodarki i środowiska
 • Grupa Robocza EPL Prawo i Sprawy Wewnętrzne
 • Grupa robocza EPL ds. polityki zewnętrznej

 

Środa, 16.11

 • Posiedzenie grupy EPL
 • Pierwszy trilogue Akta AFCO/JOINT
 • Udział w konferencji – „Droga do przodu dla paneli obywatelskich”

 

Czwartek, 17.11

 • Posiedzenie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON)
 • Rozpatrzenie poprawek dotyczących pliku MiFIR
 • Udział w Forum AmEx „The Shifting Sands of Transatlantic Relations”
 • Spotkanie z AMAFI w sprawie MiFIR
 • Spotkanie z Stowarzyszeniem Polska Wódka

 

Piątek, 18.11

 • Keynote Speech na Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej pt. „(Nie)podzielona. Perspektywy współczesnej Europy”