,

Na zaproszenie Amb. Witolda Sobkowa, Ambasadora Polski w Wielkiej Brytanii oraz Instytutu Polskiego w Londynie, Profesor Danuta Hübner weźmie udział w konferencji „Transformacja i kultura: 25 lat zmian w Polsce”, która odbędzie się w Londynie, w dn. 28 kwietnia. Po debacie, wyświetlony zostanie film „Wałęsa, człowiek nadziei”, w reżyserii Andrzeja Wajdy.

Oprócz Prof. Danuty Hübner w wydarzeniu wezmą udział: Amb. Witold Sobków, Ambasador RP w Londynie, Andreas Simor, wiceprezydent Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, dr Zbigniew Hockuba, Dyrektor z ramienia Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Philip Bergson, BBC, krytyk filmowy, a także dr Stanisław Kluza, były przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i Larry Sherwin, były zastępca dyrektora Radia Wolna Europa.